Typy na výlety

GUTŠTEJN

Zřícenina hradu je vzdálena přibližně 20 km od Stříbra. Ruiny hradu jsou považovány za nejmalebnější z českých zřícenin. Hrad je vystavěn nad zalesněným údolím potoka Hadovky. Založen byl počátkem 14. století. Vévodí mu vysoká hranolová věž se zaoblenými rohy, obklopená zříceninami paláců a opevnění. Nechybí tu ani sklepy s pravou únikovou chodbou. V údolí pod hradem je možné se napojit na turistické značení, po kterém se dostanete k významnému poutnímu místu Šipín.

BUBEN

Po značené cestě od Hracholuské přehrady můžete pěší navštívit zříceninu hradu Buben. Hrad byl založen před rokem 1379 rodem vladyků z Dolan, jehož potomci se psali z Bubna. Vstup do hradu směřující od řeky je novodobý a vede přímo k bývalé druhé bráně. Za ní se i dnes před návštěvníkem otevře rozlehlé nádvoří lemované po obou stranách vysokou zdí a na severozápadní straně uzavřené troskami hradního paláce.

KLADRUBY – KLÁŠTER

Obec se rozkládá v klidné lesnaté krajině nad údolím říčky Úhlavky, položené 30 km západně od Plzně. Pěší návštěvníci se do Kladrub dostanou ze Stříbra po modré turistické značce. První zmínky o Kladrubech je zaznamenán již v opisu zakládací listiny kláštera, datovaný rokem 1115. Chrámová stavba dosahuje délky 82 m, šířky 21 m, výšky v kupoli 75 m. Zlacená knížecí koruna na barokně gotické kupoli upozorňuje, že je zde pohřben český kníže Vladislav I. V prostoru jsou každoročně v letních měsících pořádány koncerty vážné hudby – Kladrubské hudební léto a další kulturní akce.

PŘIMDA

Zřícenina hradu Přimda stojí na vrcholu skalnatého hřebene nad stejnojmenným městečkem v severní části Českého lesa. První zmínka o Přimdě pochází z roku 1121; Přimda je tak považována za nejstarší kamenný hrad na našem území. Stavebníkem hradu byl sice nejspíš německý markrabě Děpolt II. z Vohburgu, ale nejpozději od roku 1126 patřila Přimda již českým panovníkům jako důležitá pohraniční pevnost, která střežila obchodní cestu z Prahy a Plzně do Horní Falce. Kromě toho sloužila jako královské vězení, kde byl nucen pobývat mimo jiné i pozdější král Přemysl Otakar II. V 15. a 16. století byl hrad často dáván do zástavy šlechtickým rodům, zejména pánům ze Švamberka. Neudržovaný hrad pustl a v 17. století již byl neobývanou zříceninou. Z první poloviny 12. století zůstala zachována mohutná hranolová věž z lomového kamene, obložená žulovými kvádry.

PARNÍKEM…

Oblíbené výlety po Hracholuské přehradě atraktivní lodní dopravou s motorovou lodí „Plzeň“. Svými čtyřmi přístavišti spojuje rekreační zařízení na 20 km dlouhé plavební dráze podle pravidelného jízdního řádu.

 Skanzen